ლაბორატორია

თანამედროვე აღჭურვილობა და სიზუსტე
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ბეტონი

 • ბეტონის სტანდარტული ნიმუშის (15X15X15)(10X10X10) დაყალიბება (მინ. რაოდენობა 4 ცალი)
 • ბეტონის სტანდარტული ნიმუშის (15X15X15)(10X10X10) გამოცდა კუმშვაზე
 • ბეტონის ნიმუშის (60 X15X15) სიმტკიცის ზღვარი გაჭიმვაზე ღუნვის დროს
 • ბეტონის ცილინდრული ფორმის ნიმუშის ამოჭრა
 • ცილინდრული ფორმის ნიმუშის დამუშავება
 • ცილინდრული ფორმის ნიმუშის  გამოცდა
 • ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრა ურღვევი კონტროლის მეთოდით
 • ბეტონის ნარევის შემადგენლობის (რეცეპტი) შერჩევა
 • ბეტონის ფორიანობა (მშრალ მდგომარეობაში)
 • ბეტონის ნარევის კონუსის ჯდენა
 • ბეტონის ნარევის მომზადება (მიქსერი)
 • ბეტონის წყალშეუღწევადობის  განსაზღვრა (ნიმუშების მინ. რაოდ. 3)

ფუძე გრუნტები

 • ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გრანულომეტრიული ანალიზი
 • ბალასტის გრანულომეტრიული ანალიზი
 • გრუნტის ბუნებრივი ტენიანობის განსაზღვრა
 • გრუნტის ბუნებრივი სიმკვრივის განსაზღვრა
 • გრუნტის გრანულომეტრიული შედგენილობის ანალიზი
 • გრუნტის მაქსიმალური სიმკვრივისა და ოპტიმალური ტენიანობის განსაზღვრა
 • სიმკვრივის დადგენა ქვიშის ჩანაცვლების მეთოდით
 • გრუნტის დეფორმაციის მოდულის დადგენა დინამიკური დეფლექტომეტრის გამოყენებით
 • გრუნტის დატკეპნის კოეფიციენტის განსაზღვრა

არამადნეული და საგზაო მასალები

 • ბლოკის გამოცდა კუმშვაზე
 • სრულტანიანი აგურის გამოცდა კუმშვაზე
 • ღრუტანიანი აგურის გამოცდა კუმშვაზე
 • ღრუტანიანი  აგურის გამოცდა ღუნვაზე
 • სრულტანიანი აგურის გამოცდა ღუნვაზე
 • საშენი მასალის (ქვიშა) გრანულომეტრიული შედგენილობის ანალიზი
 • საშენი მასალის (ქვიშა) ნამდვილი სიმკვრივის განსაზღრა
 • საშენი მასალის (ქვიშა) ზოგადი (მოცულობითი) სიმკვრივის განსაზღვრა
 • საშენი მასალის (ქვიშა) ცარიელობის განსაზღვრა
 • საშენი მასალის (ქვიშა) ტენიანობის განსაზღვრა
 • საშენი მასალის (ქვიშა) მტვრისებრი და თიხისებრი ნაწილაკების შემცველობა
 • საშენი მასალის (ღორღი-ხრეში) გრანულომეტრიული შედგენილობის ანალიზი
 • საშენი მასალის (ღორღი-ხრეში)ნამდვილი სიმკვრივის განსაზღვრა
 • საშენი მასალის (ღორღი-ხრეში) ზოგადი (მოცულობითი) სიმკვრივის განსაზღვრა
 • საშენი მასალის (ღორღი-ხრეში) ფორიანობის განსაზღვრა
 • საშენი მასალის (ღორღი-ხრეში)ტენიანობის განსაზღვრა
 • საშენი მასალის (ღორღი-ხრეში) თიხოვანი, ლამოვანი და მტვრისებრი მინარევების განსაზღვრა
 • საშენი მასალის (ღორღი-ხრეში) ფირფიტისებრი და ნემსისებრი მარცვლების რაოდენობის განსაზღვრა
 • საშენი მასალის (ღორღი-ხრეში) საშუალო სიმკვრივის განსაზღვრა
 • საშენი მასალის (ღორღი-ხრეში) ცარიელობის განსაზღვრა

ცემენტი

 • ცემენტის აქტივობა (ცემენტის ძელაკის გამოცდა ღუნვა-კუმშვა) ევროპული სტანდ.
 • ცემენტის სიმკვრივის განსზღვრა
 • ცემენტის შეკვრის ვადების დადგენა
 • ცემენტის დაფქვის სიწმინდის განსაზღვრა
 • ცემენტის ცომის ნორმალური სისქელის დადგენა
 • ცემენტის განშლადობის განსაზღვრა
 • ცემენტის ზოგადი (მოცულობითი) სიმკვრივის განსაზღვრა
 • ცემენტის სინჯის აღება
 • დუღაბის  ნარევის შემადგენლობის (რეცეპტი) შერჩევა

ცხლად ნაგლინი ფოლადი

 • არმატურის გამოცდა გაჭიმვა-ღუნვა
 • მიკროსკოპით ბზარების სიგანის დადგენა
 • კონსტრუქციაში არმატურის დიამეტრის, განლაგების და ბეტონის დამცავი   ფენის შრის  დადგენა ურღვევი კონტროლის მეთოდით

ტესტების ტარიფები